הזמנת אולם ספורט

 

:תקנון תיאום אולם הספורט

 

8:00 - 21:30 שעות פעילות חדרי הדיון משעה *     

על מנת לתאם שימוש באולם הספורט יש לשלוח את הטופס כשלושה ימים לפני היום המבוקש *     

    (משך שהות באולם - שעה וחצי - (ניתן לרשום בהערות שריון לשעות נוספות *   

 

:מקבל\ת המפתח אחראי על הדברים הבאים


צרור של 3 מפתחות - דלת אולם אחורית, דלת אולם קדמית וחדר המחסן *    

אחריות מלאה של תוכן המחסן *    

!!באולם ניתן לשחק כדורסל  וכדורעף - חל איסור מוחלט לשחק כדורגל באולם *    

:בסיום השימוש באולם

כדורים למחסן *    

כדורעף - רשת למקום *    

 נעילת הדלתות *    

מקבל\ת המפתחות מחויב להחזיר את המפתחות יום אחרי הפעילות עד השעה 10:00

!אי עמידה באחד מהסעיפים הנ"ל תגרום לקנס כספי או עמידה לוועדת משמעת

אופן מילוי הטופס

ראש הצוות שיהיה אחראי על האולם ירשום את המייל שלו ומספר פלאפון  לצורך יצירת קשר וקבלת אישור *     

   יש למלא את תאריך מועד השריון החל מ3 ימים לפני המועד הרצוי את שעת השיריון *     

בהערות יש לציין את שמות הסטודנטים בקבוצה ואם יש הערות נוספות *     

סטודנט שלא ימלא לפי ההוראות לעיל בקשתו תדחה *     

 

לוח זמינות האולם

טופס בקשת אולם ספורט

arrow&v
arrow&v
arrow&v
arrow&v

! תודה

בקשתכם נקלטה במערכת ומועברת לטיפול

מייל ישלח בהתאם לזמינות החדר