ייצוג בוועדות המכללה

אגודת הסטודנטים, כארגון היציג של הסטודנטים במכללה, מייצגת את הסטודנטים בכלל הוועדות האקדמיות במכללה. בין הוועדות :
ועדת משמעת, ועדת ערעורים, ועדת הוראה, ועדת קורסים כלליים, ועדה למתן נ"ז בעבור מעורבות חברתית,  המרכז לקידום ההוראה, המועצה האקדמית, חבר הנאמנים ועוד. שלכם, אגודת הסטודנטים בעזריאלי.