על האגודה

מידע ופרטים

אגודת הסטודנטים

אגודת הסטודנטים בעזריאלי נוסדה בשנת 2018.

מייסד אגודת הסטודנטים הינו איתי גבאי.

יושב ראש האגודה הינו אתגר פרלוב.


אגודת הסטודנטים, משמשת כארגון היציג של הסטודנטים במכללה.

תפקיד אגודת הסטודנטים לפעול למען הסטודנטים וטובתם תוך שמירה על האינטרסים החברתיים, כלכליים וציבוריים שלהם. 

כארגון יציג האגודה מייצגת את הסטודנטים בכלל הוועדות האקדמיות במכללה. 

בין הוועדות : ועדת משמעת, ועדת ערעורים, ועדת הוראה, ועדת קורסים כלליים, ועדה למתן נ"ז בעבור מעורבות חברתית, המרכז לקידום ההוראה, המועצה האקדמית, חבר הנאמנים ועוד. 

האגודה הוקמה בראש ובראשונה - בזכות ולמען הסטודנטים במכללה.

כמו כן האגודה מייצגת את הסטודנטים במכללה מול גופים חיצוניים - כגון: עיריית ירושלים, התאחדות הסטודנטים והסטודנטיות הארצית ועוד. 

האגודה קיימת בשביל ולמען לכל סטודנט במכללה ותמיד תהיה כאן על מנת להעניק מענה לכל שאלה, ולכל בעיה שתעלה במהלך התואר.

האגודה פועלת למען קיום שיווין זכויות מלא לכל ציבור הסטודנטים – ללא הבדל דת, גזע, לאום, מין, מוצא, גיל, השקפה פוליטית ונטייה מינית.

אגודת הסטודנטים בעזריאלי - הגב שלכם במכללה.