מילואים

 זכויות לסטודנטים המשרתים שירות מילואים במהלך לימודי התואר: