העורך דין של האגודה

עמיר אברהמי

רחוב אריסטובלוס 6, קומה ג

IBIS ברחוב יפו 40, ליד מלון 

מאחורי ארומה

לכל נושא אחר ניתן ליצור קשר במספרים:

לקבלת הסברים ותצהיר לארנונה/ למלגות/ חניה/לייעוץ משפטי וכו' ניתן לפנות במייל

49676638_1920631151396441_66147437159928

כאן תוכלו ליצור קשר

עם עו"ד שמייצג את הסטודנטים

מטעם האגודה בכל נושא משפטי

עורך דין? עלינו.