GOOL

סטודנטים יקרים שלום רב!

בהמשך להודעה שיצאה בנושא,
הנהלת המכללה, ואגודת הסטודנטים שמחות להעניק גם לסטודנטים בשנה ב' , גישה חופשית בחינם לכל הקורסים באתר GOOL עד תום שנת הלימודים.

ההרשמה לשנה ב' תיפתח ב31.3.2020 בשעה 18:00 בקובץ זה.
הקדימות לשנה ב' תהיה עד לתאריך 01.04.2020 בשעה 18:00 בדיוק.
לאחר מכן תיבחן הנגשה של אתר GOOL גם לשאר שנות הלימוד.

 

לכל שאלה נשמח לענות באמצעי התקשורת שלנו:

email: office.jce@gmail.com | Facebook  | Instagram | WhatsApp | www.agudajce.com 

 

שלכם :)

אגודת הסטודנטים בעזריאלי.