240_F_328273689_Mv54GbC7tLDLmZre2h0PQoN7
Keyboard and Mouse
התאמות אקדמאיות לתקופת קורונה

עבודה קשה מניבה תוצאות 🤟🏼

בתקופת המבחנים הקרובה, סטודנט שייגש ל 2 מועדי בחינה, יקבל את הציון הגבוה מביניהם! 🤩

למכתב המלא 👈🏼 

שלכם, גם ברגעים הקשים ❤️

אגודת הסטודנטים בעזריאלי.