פניות

צרו קשר ישיר עם עובדי האגודה 

גזברית

נוי יוטבת

מנהלת משרד

אורלי חן

לינוי

סיו"ר

לינוי גולדקורן

איתי_edited.jpg

יו"ר ומייסד

איתי גבאי

רכזת תרבות

דניאל גודמן

רכזת רווחה

נורהאן עבדל רחמן

רכזת דוברות

מירים סירוטה

רכז האוכלוסיה ערבית 

חאדר זעתרי

רכז אפליקציה ואתר

רועי מדמון

שרה.png

רכזת אקדמיה

שרה לוי