פניות

צרו קשר ישיר עם עובדי האגודה 

נוי

גזברית

נוי יוטבת

אורלי_1.jpg

מנהלת משרד

אורלי חן

לינוי

סיו"ר

לינוי גולדקורן

photoOfEtgar.jpg

יו"ר

אתגר פרלוב

דניאל_2.jpg

רכזת תרבות

דניאל גודמן

נור

רכזת רווחה

נורהאן עבדל רחמן

מרים_1.jpg

רכזת דוברות

מירים סירוטה

חדר.jpg

רכז האוכלוסיה ערבית 

חאדר זעתרי

רועי_1.jpg

רכז אפליקציה ואתר

רועי מדמון

שרה.png

רכזת אקדמיה

שרה לוי