פניות

צרו קשר ישיר עם עובדי האגודה 

לינוי

סיו"ר

לינוי גולדקורן

איתי_edited.jpg

יו"ר ומייסד

איתי גבאי

שרה.png

רכזת אקדמיה

שרה לוי